2011-07-15

De enda vi kan garantera är att det inte finns några garantier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar