2014-08-21

”Samma procedur som förra valet?” ”Samma procedur som alla val!”


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar